METAMORFOZA 1

Metamorfoza Agnieszki.
Starała się żeby…..
Najważniejsze okazało się…